6 عدد استکان لب طلایی دسته دار پاشاباغچه سری هیبلی کد 55073