50 عدد سکه برنز50 دیناری محمد رضا شاه پهلوی ، ضرب 1347

450,000 تومان

عینا مطابق تصاویر