50 عدد سکه برنز 50 دیناری محمد رضا شاه پهلوی ، ضرب 1348

450,000 تومان

عینا مطابق تصاویر