4 عدد میتر ( ولت و آمپر متر )

میتر ها استفاده نشده

بعضی با کارتون هستند

دقیقا منطبق به تصاویر