سرویس ساکی خوری چهار نفره چینی مرغی قدیمی ، آنتیک عینا مطابق تصاویر

1,200,000 تومان