ست قوری و فنجان نعلبکی چینی مرغی قدیمی ، آنتیک عینا مطابق تصاویر

1,750,000 تومان