دو عدد سکه 50 پنی نایاب ملکه انگلستان ضرب 1969و1978 ، کلکسیونی