یک عدد مجسمه دلقک شیپور زن کلاه قرمزی از جنس بلور تو پر