قوری مشگی رنگ گلابی شگل ، طرح مینا کاری شده ، آنتیک