قوری قهوه ایی رنگ طرح گلابی شکل ، طرح مینا کاری شده ، آنتیک