یک عدد قوری قهوه ایی رنگ طرح مینا کاری شده ، آنتیک