یک عدد فنجان نعلبکی کهنه طلایی آنتیک ، طرح انگلیس

120,000 تومان

فنجان نعلبکی طرح انکلیسی کهنه