یک عدد فنجان نعلبکی قهوه خوری گلوریا ، دست ساز و آنتیک