یک عدد فنجان نعلبکی قهوه خوری نقاشی شده ژاپنی ، زیبا