یک عدد فنجان نعلبکی آب طلاکاری شده نقش برجسته

فنجان نعلبکی آب طلا کاری شده

نقش برجسته

مارک برجسته دارد