یک عدد فنجان نعلبکی آبی کلاسیک لب طلایی ، قدیمی

فمجان نعلبکی آبی کلاسیک

قدیمی ، زیبا و تک

لب طلایی