یک عدد فنجان تک ، نقاشی شده ژاپنی

135,000 تومان

فنجان تک

نقاشی شده

کار دست ژاپن