یک عدد سینی قلمکاری شده قدیمی، بزمی از حرمسرای شاهی

قطر : 52 سانتیمتر

وزن : 1 کیلو و 800 گرم