یک عدد سکه نایاب یک روپیه نقره ملکه ویکتوریا سال 1862 هند ، کلکسیونی عینا مطابق تصاویر