یک عدد ساعت رومیزی کوارتز مدل صندلی راگینگچر ، بینظیرو کلاسیک

ارتفاع : 6.5 سانتیمتر
عرض : 3.5 سانتیمتر