یک جفت قاشق چوبی زیبا و نفیس کاری از خوانسار

2,750,000 تومان

یک جفت قاشق زیبا و نفیس

محصولی از خوانسار

آنتیک و بطوا حدود 12 سانتیمتر