یک جفت جار درب دار طرح مینا کاری آنتیک زیبا و نفیس

ارتفاع : 11 سانتیمتر