گلدان یا شمعدان دوقلو ، آنتیک

65,000 تومان

اینگلدان بعنوان شمعدان نیز کاربرد دارد