کلید کشویی سه حالته 8 پین قرمز و کلید کشویی دو حالته 6 پین سیاه و دیود 1N4148

کلید کشویی قرمز رنگ 8 پین 4 بسته 100 تایی جمعا 400 هدد

کلید کشویی سیاه رنگ 6 پین 5 بسته 100 تایی 10 عدد کم دارد جمعا 490 عدد

دیود 1N4148 حدود 4800 عدد

کلا در یک پکیج تقدیم میگردد ، قابل تفکیک نیست