چهار عدد بلندگو ( فلیپس و پایونیر )

بلندگوی فلیپس با جعبه

بلندگوی پایونیر مخصوص اتوموبیل