پنج عدد انبر ذغالی مخصوص . آنتیک ، نایاب قدیمی و کلکسیونی