نماد ماه های سال بشکل خورشید ، آنتیک

185,000 تومان

قطر : ده سانتیمتر