نماد ماه های سال بشکل خورشید ، آنتیک

265,000 تومان

قطر : ده سانتیمتر