نقاشی قدیمی : تصویر ناصرالدین شاه روی سنگ

1,000,000 تومان

تصویر ناصرالدین شاه روی سنگ

نقاشی قدیمی

ابعاد : 15  در  14.5  سانتیمتر