نقاشی زیبای بانو (در فریم طلایی)

نقاشی زیبای بانو

در فریم ( قاب ) طلایی

اندازه با فاب  14 در 11 سانتیمتر

اندازه بدونه قاب  11  در  8 سانتیمتر