نسخه کپی فرمان نادرشاه افشار مبنی بر حکومت میرزا حسین به حکومت یزد

125,000 تومان

ابعاد : 47 در 25 سانتیمتر
قاب شده