مینی بار مخفی از تنه درخت کهن جنگل با کاربرد میز تخته نرد یا شطرنچ

2,500,000 تومان

ارتفاع میز :  52  سانتیمتر

قطر میز   :   32  سانتیمتر

ارتفاع صندلی  :  25  سانتیمتر