مینیاتور قاب شده اثر استاد شهبازی همراه با خط نوشته ها در حاشیه ( امضاء دار ) .آنتیک و بینظیر

4,750,000 تومان