مجسمه چوبی مرد چینی خمره به دوش

2,750,000 تومان

مجسمه چوبی

مرد خمره بدوش

اندازه : 27 سانتیمتر

آنتیک