مجسمه پیرمرد درحال تلفن برنده لاتاری ، آنتیک ، ساخت ژاپن

نوع جنس : چینی

ارتفاع کف تا عینک آقا : 18 سانتیمتر

ارتفاع کف تا نوک کفش : 13 سانتیمتر