مجسمه زیبای بانوی منتظر ، کلاسیک

ارتفاع : 28 سانتیمتر