مجسمه دکتر جغد ، زیبا

قد : 33 سانتیمتر

نقاشی کار دست