قیچی خیاطی دالبر زن سینگر ساخت آلمان

1,150,000 تومان