قلمدان قاجاری آنتیک ، نقاشی شده در تمام جهات سایز بزرگ کلکسیونی

قلمدان سایز بزرگ

آنتیک
ابعاد : 31 در 7 سانتیمتر