قاب آینه کشویی چوبی قاجاری ، آنتیک ، قدیمی و نایاب

قاب آینه کشویی

قاجاری . نایاب

نفیس