فنجان نغلبکی دور آبی آنتیک مارکدار ، قهوه خوری کهنه ساده

175,000 تومان