فنجان نعلبکی ژاپنی نقاشی شده کلاسیک ، آب طلاکاری شده

1,450,000 تومان