فنجان نعلبکی ژاپنی نقاشی شده کلاسیک ، آب طلاکاری شده

920,000 تومان