فنجان نعلبکی چایخوری مشکی سرمه ایی گلدار لب طلایی بینظیر سندباد ، آنتیک