عصای کنده کاری شده پیمان هنجار

وزن : 1.150 ، 1 کیلو و یکصد و پنچاه گرم

ساخته شده از مواد

کار پیمان هنجار به تاریخ 12/2/71 شمسی

بسیار زیبا ، مملو از تصاویر صورت