عصای مشکی ترکه ایی ، آنتیک خاص . بعنوان چوب تعلیم نیز کاربرد دارد

2,200,000 تومان

عصای مشکی

آنتیک ، ترکه ای

نقاسی شده