صد قطعه اسکناس 100 ریالی نو و آکبند ( آیت الله مدرس )