شمشیر ذوالفقار با غلاف چوبی یک تکه

شمشیر ذوالفقار باغلاف چوبی یک تیکه

تیغه از فولاد آب کروم داده شده

حک شده روی تیغه نام علی و ذالفقار

قد : 97 سانتیمتر

آنتیک