سه عدد سکه یک پنی ملکه ویکتوریا ضرب سال های 1889،1896،1898 حدود 120 سال پیش ، عینا مطابق تصاویر

450,000 تومان