سه عدد ساعت سیتیزن ، امگا ، اورینت

سه عدد ساعت

سیتیزن و امگا . آکبند  ( از اصل بودن آن اطلاعی ندارم

اورینت > اصل احتیاج به سرویس دارد

باطری آنها باید تعویض گردد