سه عدد ساعت جیبی زنجیر دار طلایی ، عینا مطابق تصاویر

210,000 تومان