سه عدد تسبیح چوبی بینظیر گردنی ، بطول های 70 ، 65 و 45 سانتیمتر عینا مطابق تصاویر

225,000 تومان